Čo treba robiť ak sa okolo školy pohybuje nebezpečný CHLOROFYL?Vieš?